Ve Zlíně dne 16. 5. 2017

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

 
společnosti Frema, a.s. se sídlem 763 02 Zlín, třída 3. května 850
IČO: 46905049

která se uskuteční dne 22. 6. 2017 v 11.30 hod.
            v restauraci U Johana, Vizovická 410, Zlín  
s následujícím programem:  
       1. Volba předsedy valné hromady
       2. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
       3. Změna stanov společnosti – snížení počtu členů představenstva na 2, snížení počtu členů dozorčí rady na 2, prodloužení funkčního období členů představenstva a dozorčí rady na 10 let  
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. schvaluje změnu stávajících stanov společnosti ze dne 24.6.2016 v následujících ustanoveních:
       a) § 7 – Představenstvo, odst. 1) nadále zní: Představenstvo má dva členy, které volí a odvolává valná hromada
       b) § 7 – Představenstvo, odst. 2) nadále zní: Délka funkčního období člena představenstva je deset let
       c) § 8 – Dozorčí rada, odst. 1) nadále zní: Dozorčí rada má dva členy, které volí a odvolává valná hromada
       d) § 8 – Dozorčí rada, odst. 2) nadále zní: Délka funkčního období člena dozorčí rady je deset let  
Zdůvodnění:
změna za účelem zvýšení efektivity rozhodování a zvýšení stability představenstva a dozorčí rady
       4. Odvolání Pavla Joury, nar. 29.5.1959 z funkce člena představenstva
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. odvolává z představenstva společnosti k dnešnímu dni Pavla Jouru, nar. 29.5.1959.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů představenstva
       5. Odvolání Pavla Štěpána, nar. 25.10.1963 z funkce člena představenstva
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. odvolává z představenstva společnosti k dnešnímu dni Pavla Štepána, nar. 25.10.1963.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů představenstva
       6. Odvolání Miloše Hrdličky, nar. 10.3.1942 z funkce člena představenstva
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. odvolává z představenstva společnosti k dnešnímu dni Miloše Hrdličku, nar. 10.3.1942.
Zdůvodnění: změna za účelem zvýšení efektivity rozhodování představenstva
       7. Jmenování Pavla Joury, nar. 29.5.1959 do funkce člena představenstva
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. jmenuje do představenstva společnosti k dnešnímu dni Pavla Jouru, nar. 29.5.1959.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů představenstva
       8. Jmenování Pavla Štěpána, nar. 25.10.1963 do funkce člena představenstva
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. jmenuje do představenstva společnosti k dnešnímu dni Pavla Štepána, nar. 25.10.1963.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů představenstva
       9. Odvolání Ing. Miloše Čepily, nar. 20.2.1945, z funkce člena dozorčí rady
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. odvolává z dozorčí rady společnosti k dnešnímu dni Ing. Miloše Čepilu, nar. 20.2.1945.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů dozorčí rady        10. Odvolání Eduarda Rese, nar. 21.2.1938 z funkce člena dozorčí rady
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. odvolává z dozorčí rady společnosti k dnešnímu dni Eduarda Rese, nar. 21.2.1938.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů dozorčí rady
       11. Odvolání Zdeňka Minaříka, nar. 24.5.1959, z funkce člena dozorčí rady
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. odvolává z dozorčí rady společnosti k dnešnímu dni Zdeňka Minaříka, nar. 24.5.1959.
Zdůvodnění: změna za účelem zvýšení efektivity rozhodování dozorčí rady
       12. Jmenování Ing. Miloše Čepily, nar. 20.2.1945, do funkce člena dozorčí rady
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. jmenuje do dozorčí rady společnosti k dnešnímu dni Ing. Miloše Čepilu, nar. 20.2.1945.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů dozorčí rady
       13. Jmenování Eduarda Rese, nar. 21.2.1938 do funkce člena dozorčí rady
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. jmenuje do dozorčí rady společnosti k dnešnímu dni Eduarda Rese, nar. 21.2.1938.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů dozorčí rady
       14. Zpráva o podnikatelské činnosti a hospodaření za rok 2016
       15. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2016
       16. Seznámení s výsledky auditu
       17. Projednání a schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
       18. Různé, závěr    

Akcionáři mohou v sídle společnosti zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov, a to až do dne předcházejícímu konání valné hromady.    

Ing. Pavel Joura                                         Pavel Štěpán
člen představenstva                                 člen představenstva
 • +420 576 771 834 
 • CS
 • DE
 • EN

Výroba a konstrukce forem

Vyrábíme následující typy forem:

 • Vstřikovacích formy pro plasty
 • Formy pro vulkanizaci pryže
 • Formy pro vypěňované materiály
 • Formy pro výlisky z expandovaného polystyrenu (EPS) a polypropylenu (EPP)
 • Formy pro recyclingLisovací formy pro obuvnické komponenty (pryž, PUR, PVC, TPE)
 • Vakuové formy
 • Vyfukovací formy
Pro výrobu tvarových ploch a dutin využíváme CNC frézování a elektroerozivní hloubení do ocelí, duralů, litiny, grafitu atd. Výroba zahrnuje modelovou a konstrukční přípravu. Podle výkresové dokumentace dodané zákazníky nebo z vlastní produkce modelujeme tvary dutin a ploch.

Vaši objednávku i veškeré Vaše dotazy k procesu návrhu a výroby formy rádi vyřídíme. Neváhejte nás kontaktovat.

Nabízíme řadu výrobků a služeb z oblasti konstrukce forem, jednoúčelových zařízení a komponentů.

Technické parametry našich strojů a zařízení:

pojezdy
Obráběcí centrum DEPOMILL 2012
 • X – 2300 mm
 • Y – 1200 mm
 • Z – 2300 mm
CNC frézovací portál FVP 50 CNC
 • X – 1350 mm
 • Y – 1000 mm
 • Z – 600 mm
Vertikální obráběcí centrum HCFV 1060(TAJMAC – ZPS)
 • X – 1016 mm
 • Y – 610 mm
 • Z – 760 mm
Vertkální obráběcí centrum Trimill AV128
 • X – 1200 mm
 • Y – 800 mm
 • Z – 700 mm
Frézovací stroj horizontální  WH 10 NC
 • X – 1360 mm
 • Y – 1100 mm
 • Z –  990 mm
Vertikální obráběcí centrum AV 1612
 • X – 1600 mm
 • Y – 1200 mm
 • Z – 700 mm

Maximální hmotnost obrobku pro frézování: do 6000 kg

 

pojezdy
Graphimet C-3C
 • X – 650 mm
 • Y – 370 mm
 • Z – 110 mm

 

pojezdy
Onadatic D240
 • X – 600 mm
 • Y – 400 mm
 • Z – 300 mm
Hloubička FORM 30 AgieCharmilles
 • X – 600 mm
 • Y – 400 mm
 • Z – 400 mm

 

pojezdy
Trimek T 43-L
 • X – 1100 mm
 • Y – 750 mm
 • Z – 700 mm
3D optický skener ATOS Compact Scan 5M

 

Operační systémy WINDOWS NT, 2000, XP
CAD CATIA V5, EUCLID 3, AUTOCAD 2000, Solidworks 2012
CAM CATIA V5, EUCLID MACHINIST, HSM Works
Formát export. dat IGES, VDA, DXF, DWG
Formát import. dat IGES, VDA, DXF, DWG