Ve Zlíně dne 16. 5. 2017

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

 
společnosti Frema, a.s. se sídlem 763 02 Zlín, třída 3. května 850
IČO: 46905049

která se uskuteční dne 22. 6. 2017 v 11.30 hod.
            v restauraci U Johana, Vizovická 410, Zlín  
s následujícím programem:  
       1. Volba předsedy valné hromady
       2. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
       3. Změna stanov společnosti – snížení počtu členů představenstva na 2, snížení počtu členů dozorčí rady na 2, prodloužení funkčního období členů představenstva a dozorčí rady na 10 let  
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. schvaluje změnu stávajících stanov společnosti ze dne 24.6.2016 v následujících ustanoveních:
       a) § 7 – Představenstvo, odst. 1) nadále zní: Představenstvo má dva členy, které volí a odvolává valná hromada
       b) § 7 – Představenstvo, odst. 2) nadále zní: Délka funkčního období člena představenstva je deset let
       c) § 8 – Dozorčí rada, odst. 1) nadále zní: Dozorčí rada má dva členy, které volí a odvolává valná hromada
       d) § 8 – Dozorčí rada, odst. 2) nadále zní: Délka funkčního období člena dozorčí rady je deset let  
Zdůvodnění:
změna za účelem zvýšení efektivity rozhodování a zvýšení stability představenstva a dozorčí rady
       4. Odvolání Pavla Joury, nar. 29.5.1959 z funkce člena představenstva
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. odvolává z představenstva společnosti k dnešnímu dni Pavla Jouru, nar. 29.5.1959.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů představenstva
       5. Odvolání Pavla Štěpána, nar. 25.10.1963 z funkce člena představenstva
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. odvolává z představenstva společnosti k dnešnímu dni Pavla Štepána, nar. 25.10.1963.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů představenstva
       6. Odvolání Miloše Hrdličky, nar. 10.3.1942 z funkce člena představenstva
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. odvolává z představenstva společnosti k dnešnímu dni Miloše Hrdličku, nar. 10.3.1942.
Zdůvodnění: změna za účelem zvýšení efektivity rozhodování představenstva
       7. Jmenování Pavla Joury, nar. 29.5.1959 do funkce člena představenstva
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. jmenuje do představenstva společnosti k dnešnímu dni Pavla Jouru, nar. 29.5.1959.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů představenstva
       8. Jmenování Pavla Štěpána, nar. 25.10.1963 do funkce člena představenstva
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. jmenuje do představenstva společnosti k dnešnímu dni Pavla Štepána, nar. 25.10.1963.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů představenstva
       9. Odvolání Ing. Miloše Čepily, nar. 20.2.1945, z funkce člena dozorčí rady
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. odvolává z dozorčí rady společnosti k dnešnímu dni Ing. Miloše Čepilu, nar. 20.2.1945.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů dozorčí rady        10. Odvolání Eduarda Rese, nar. 21.2.1938 z funkce člena dozorčí rady
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. odvolává z dozorčí rady společnosti k dnešnímu dni Eduarda Rese, nar. 21.2.1938.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů dozorčí rady
       11. Odvolání Zdeňka Minaříka, nar. 24.5.1959, z funkce člena dozorčí rady
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. odvolává z dozorčí rady společnosti k dnešnímu dni Zdeňka Minaříka, nar. 24.5.1959.
Zdůvodnění: změna za účelem zvýšení efektivity rozhodování dozorčí rady
       12. Jmenování Ing. Miloše Čepily, nar. 20.2.1945, do funkce člena dozorčí rady
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. jmenuje do dozorčí rady společnosti k dnešnímu dni Ing. Miloše Čepilu, nar. 20.2.1945.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů dozorčí rady
       13. Jmenování Eduarda Rese, nar. 21.2.1938 do funkce člena dozorčí rady
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. jmenuje do dozorčí rady společnosti k dnešnímu dni Eduarda Rese, nar. 21.2.1938.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů dozorčí rady
       14. Zpráva o podnikatelské činnosti a hospodaření za rok 2016
       15. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2016
       16. Seznámení s výsledky auditu
       17. Projednání a schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
       18. Různé, závěr    

Akcionáři mohou v sídle společnosti zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov, a to až do dne předcházejícímu konání valné hromady.    

Ing. Pavel Joura                                         Pavel Štěpán
člen představenstva                                 člen představenstva
 • +420 576 771 834 
 • CS
 • DE
 • EN

Odběratelé

Mezi naše zákazníky patří výrobci:

 • Autodílů z vypěňovacích PUR pěn
 • Autodílů z pryže
 • Vstřikolisovacích dílů z plastů
 • Dílů z expandovaného polystyrenu (EPS) a polypropylenu (EPP)
 • Obuvi a obuvnických kompnentů
 • Předmětů z recyklovatelných plastových a pryžových materiálů
 • Stavebních směsí
 • Strojů a strojních zařízení