Ve Zlíně dne 16. 5. 2017

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

 
společnosti Frema, a.s. se sídlem 763 02 Zlín, třída 3. května 850
IČO: 46905049

která se uskuteční dne 22. 6. 2017 v 11.30 hod.
            v restauraci U Johana, Vizovická 410, Zlín  
s následujícím programem:  
       1. Volba předsedy valné hromady
       2. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
       3. Změna stanov společnosti – snížení počtu členů představenstva na 2, snížení počtu členů dozorčí rady na 2, prodloužení funkčního období členů představenstva a dozorčí rady na 10 let  
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. schvaluje změnu stávajících stanov společnosti ze dne 24.6.2016 v následujících ustanoveních:
       a) § 7 – Představenstvo, odst. 1) nadále zní: Představenstvo má dva členy, které volí a odvolává valná hromada
       b) § 7 – Představenstvo, odst. 2) nadále zní: Délka funkčního období člena představenstva je deset let
       c) § 8 – Dozorčí rada, odst. 1) nadále zní: Dozorčí rada má dva členy, které volí a odvolává valná hromada
       d) § 8 – Dozorčí rada, odst. 2) nadále zní: Délka funkčního období člena dozorčí rady je deset let  
Zdůvodnění:
změna za účelem zvýšení efektivity rozhodování a zvýšení stability představenstva a dozorčí rady
       4. Odvolání Pavla Joury, nar. 29.5.1959 z funkce člena představenstva
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. odvolává z představenstva společnosti k dnešnímu dni Pavla Jouru, nar. 29.5.1959.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů představenstva
       5. Odvolání Pavla Štěpána, nar. 25.10.1963 z funkce člena představenstva
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. odvolává z představenstva společnosti k dnešnímu dni Pavla Štepána, nar. 25.10.1963.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů představenstva
       6. Odvolání Miloše Hrdličky, nar. 10.3.1942 z funkce člena představenstva
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. odvolává z představenstva společnosti k dnešnímu dni Miloše Hrdličku, nar. 10.3.1942.
Zdůvodnění: změna za účelem zvýšení efektivity rozhodování představenstva
       7. Jmenování Pavla Joury, nar. 29.5.1959 do funkce člena představenstva
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. jmenuje do představenstva společnosti k dnešnímu dni Pavla Jouru, nar. 29.5.1959.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů představenstva
       8. Jmenování Pavla Štěpána, nar. 25.10.1963 do funkce člena představenstva
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. jmenuje do představenstva společnosti k dnešnímu dni Pavla Štepána, nar. 25.10.1963.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů představenstva
       9. Odvolání Ing. Miloše Čepily, nar. 20.2.1945, z funkce člena dozorčí rady
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. odvolává z dozorčí rady společnosti k dnešnímu dni Ing. Miloše Čepilu, nar. 20.2.1945.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů dozorčí rady        10. Odvolání Eduarda Rese, nar. 21.2.1938 z funkce člena dozorčí rady
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. odvolává z dozorčí rady společnosti k dnešnímu dni Eduarda Rese, nar. 21.2.1938.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů dozorčí rady
       11. Odvolání Zdeňka Minaříka, nar. 24.5.1959, z funkce člena dozorčí rady
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. odvolává z dozorčí rady společnosti k dnešnímu dni Zdeňka Minaříka, nar. 24.5.1959.
Zdůvodnění: změna za účelem zvýšení efektivity rozhodování dozorčí rady
       12. Jmenování Ing. Miloše Čepily, nar. 20.2.1945, do funkce člena dozorčí rady
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. jmenuje do dozorčí rady společnosti k dnešnímu dni Ing. Miloše Čepilu, nar. 20.2.1945.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů dozorčí rady
       13. Jmenování Eduarda Rese, nar. 21.2.1938 do funkce člena dozorčí rady
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. jmenuje do dozorčí rady společnosti k dnešnímu dni Eduarda Rese, nar. 21.2.1938.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů dozorčí rady
       14. Zpráva o podnikatelské činnosti a hospodaření za rok 2016
       15. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2016
       16. Seznámení s výsledky auditu
       17. Projednání a schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
       18. Různé, závěr    

Akcionáři mohou v sídle společnosti zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov, a to až do dne předcházejícímu konání valné hromady.    

Ing. Pavel Joura                                         Pavel Štěpán
člen představenstva                                 člen představenstva
  • +420 576 771 834 
  • CS
  • DE
  • EN

Naše společnost

Společnost Frema, a.s.


Již více než 111 let patříme ke špičce v oblasti strojírenské výroby.

Více než 111 let tradice

Naše společnost byla založena v roce 1992 jako nástupce strojírenského podniku, který v roce 1903 založil Tomáš Baťa. Navazujeme na tuto tradici a Baťovu podnikatelskou filosofii. V důsledku požadavků trhu jsme se postupně zaměřili především na produkci forem pro výrobky z EPP, EPS, PUR, pryže, forem pro vstřikování plastů a dalších materiálů.

Komplexní služby

Nabízíme komplexní služby od návrhu přes realizaci formy po servis a dokumentaci. V oddělení TPV poskytujeme služby v oblasti CAD-CAM. Zajišťujeme návrh technického řešení forem, výkresovou dokumentaci, podporu vývoje finálního výrobku, výrobu prototypových modelů a další související služby.

Výhodné ceny

Veškeré naše služby, výrobu výrobků v požadované kvalitě, včetně dodání příslušné dokumentace a servisu, Vám zajistíme za konkurenceschopné ceny. Ozvěte se nám a rádi s Vámi navážeme spolupráci.

Vysoká kvalita a odbornost

Díky kvalifikovaným pracovníkům je u nás vysoká kvalita zpracování výrobků samozřejmostí. Naše pracoviště disponují specialisty, kteří kladou maximální důraz na kvalitu výroby. Naše firma disponuje certifikátem kvality ČSN EN ISO 9001: 2009, uděleným společností BUREAU VERITAS.

Špičkové technologie

K výrobě využíváme nejmodernější strojní vybavení a technologie – 3 a 5ti osá obráběcí CNC centra, elektroerozivní hloubičky, měřící zařízení a další klasické stroje a zařízení. Pro přípravu výrobních podkladů disponujeme špičkovým softwarem CATIA V5, Solidworks, HSM Works, EUCLID a AUTOCAD.

3D digitální měření

Rekonstrukci a proměřování forem, odlitků, dílců, designérských modelů, vstřikovaných dílů, prototypů a dalších objektů provádíme prostřednictvím nejmodernější techniky – 3D optického skeneru.