Ve Zlíně dne 16. 5. 2017

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

 
společnosti Frema, a.s. se sídlem 763 02 Zlín, třída 3. května 850
IČO: 46905049

která se uskuteční dne 22. 6. 2017 v 11.30 hod.
            v restauraci U Johana, Vizovická 410, Zlín  
s následujícím programem:  
       1. Volba předsedy valné hromady
       2. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
       3. Změna stanov společnosti – snížení počtu členů představenstva na 2, snížení počtu členů dozorčí rady na 2, prodloužení funkčního období členů představenstva a dozorčí rady na 10 let  
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. schvaluje změnu stávajících stanov společnosti ze dne 24.6.2016 v následujících ustanoveních:
       a) § 7 – Představenstvo, odst. 1) nadále zní: Představenstvo má dva členy, které volí a odvolává valná hromada
       b) § 7 – Představenstvo, odst. 2) nadále zní: Délka funkčního období člena představenstva je deset let
       c) § 8 – Dozorčí rada, odst. 1) nadále zní: Dozorčí rada má dva členy, které volí a odvolává valná hromada
       d) § 8 – Dozorčí rada, odst. 2) nadále zní: Délka funkčního období člena dozorčí rady je deset let  
Zdůvodnění:
změna za účelem zvýšení efektivity rozhodování a zvýšení stability představenstva a dozorčí rady
       4. Odvolání Pavla Joury, nar. 29.5.1959 z funkce člena představenstva
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. odvolává z představenstva společnosti k dnešnímu dni Pavla Jouru, nar. 29.5.1959.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů představenstva
       5. Odvolání Pavla Štěpána, nar. 25.10.1963 z funkce člena představenstva
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. odvolává z představenstva společnosti k dnešnímu dni Pavla Štepána, nar. 25.10.1963.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů představenstva
       6. Odvolání Miloše Hrdličky, nar. 10.3.1942 z funkce člena představenstva
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. odvolává z představenstva společnosti k dnešnímu dni Miloše Hrdličku, nar. 10.3.1942.
Zdůvodnění: změna za účelem zvýšení efektivity rozhodování představenstva
       7. Jmenování Pavla Joury, nar. 29.5.1959 do funkce člena představenstva
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. jmenuje do představenstva společnosti k dnešnímu dni Pavla Jouru, nar. 29.5.1959.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů představenstva
       8. Jmenování Pavla Štěpána, nar. 25.10.1963 do funkce člena představenstva
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. jmenuje do představenstva společnosti k dnešnímu dni Pavla Štepána, nar. 25.10.1963.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů představenstva
       9. Odvolání Ing. Miloše Čepily, nar. 20.2.1945, z funkce člena dozorčí rady
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. odvolává z dozorčí rady společnosti k dnešnímu dni Ing. Miloše Čepilu, nar. 20.2.1945.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů dozorčí rady        10. Odvolání Eduarda Rese, nar. 21.2.1938 z funkce člena dozorčí rady
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. odvolává z dozorčí rady společnosti k dnešnímu dni Eduarda Rese, nar. 21.2.1938.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů dozorčí rady
       11. Odvolání Zdeňka Minaříka, nar. 24.5.1959, z funkce člena dozorčí rady
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. odvolává z dozorčí rady společnosti k dnešnímu dni Zdeňka Minaříka, nar. 24.5.1959.
Zdůvodnění: změna za účelem zvýšení efektivity rozhodování dozorčí rady
       12. Jmenování Ing. Miloše Čepily, nar. 20.2.1945, do funkce člena dozorčí rady
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. jmenuje do dozorčí rady společnosti k dnešnímu dni Ing. Miloše Čepilu, nar. 20.2.1945.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů dozorčí rady
       13. Jmenování Eduarda Rese, nar. 21.2.1938 do funkce člena dozorčí rady
Návrh usnesení:
Valná hromada obchodní společnosti Frema, a.s. jmenuje do dozorčí rady společnosti k dnešnímu dni Eduarda Rese, nar. 21.2.1938.
Zdůvodnění: změna za účelem prodloužení funkčního období členů dozorčí rady
       14. Zpráva o podnikatelské činnosti a hospodaření za rok 2016
       15. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2016
       16. Seznámení s výsledky auditu
       17. Projednání a schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
       18. Různé, závěr    

Akcionáři mohou v sídle společnosti zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov, a to až do dne předcházejícímu konání valné hromady.    

Ing. Pavel Joura                                         Pavel Štěpán
člen představenstva                                 člen představenstva
  • +420 576 771 834 
  • CS
  • DE
  • EN

Homepage

Slide background

WE BELONG TO THE TOP-TECHNOLOGY COMPANIES

We have been using the most up-to-date machinery and software equipment for the production

Slide background

QUALITY AND EXPERTNESS IS BEING GUARANTEED BY US

Our high-qualified workers have been securing the high quality of the products being manufactured.

Slide background

WE MEASURE 3D-DIGITAL

We have been using the most up-to-date technology- 3D of the optical scanner

Spouštíme

nové webové stránky

Společnost Frema a.s. se sídlem ve Zlíně-Malenovicích 321 oznamuje, že dne 31. 3. 2015 se koná valná hromada v restauraci u Johana.

Frema a.s. company


We have been belonging to the top companies in the field of the machinery production for over 111 years already.

111-Year-Long Tradition

Our company was established in 1992 as the successor of the machinery company, which was founded by Tomas Bata in 1903. We follow up with this tradition and Bata enterprising philosophy. Because of the market requirements step by step we have orientated mainly in moulds production for products of EPP, EPS, PUR, TPE, rubber, moulds for injection of plastics and other materials.

Complete Services

We have been offering complete services ranging from the proposal through the mould realisation up to the service and documentation. In our TPV department (Production preparation) we have been providing our services in the CAD-CAM field. We prepare the proposal of the technical moulds solution, drawing documents, support of the final product, production of prototype models and other services in coherence.

Favourable Prices

For all our services, production of the products in the required quality, inclusively the delivery of the pertinent documentation and service, we offer you the competitive prices. Contact us and we shall be pleased to tie up our mutual co-operation.

High Quality and Expertness

Thanks to our qualified workers the quality of the products processing is a matter of course in our company. Our workplaces dispose of professionals putting their highest emphasis for the quality of the production. Our company has gained the Quality Certificate CSN EN ISO 9001:2009, awarded by the BUREAU VERITAS COMPANY.

Top Technologies

We use the most up-to-date machinery and technology for production – 3 and 5-axis CNC-machine-tool centres, electro-erosive hollowing machines, measuring equipment and other classical machines and equipment. For the production documents preparation we use the top-software CATIA V5, Solidworks, HSM Works, EUCLID and AUTOCAD.

3D Digital Measuring

Reconstruction and measuring of moulds, castings, parts, designer´s models, injection parts, prototypes and other objects are being provided by us by the help of the most up-to-date technology – 3D optical scanner.

Presentation of the Company


Products and Services of Frema


Frema, a.s. is your reliable partner in case you decide either for the moulds, equipment, part production or 3D digitalization and measuring.

Our Respectable Customers and Partners